FYSISCHE TRANSPORTVERSCHIJNSELEN PDF

Vikora Mathematically this means that is started with the ordinary differential equation, the Laplace equation. Next complexity is added by including tgansportverschijnselen transport. Set language NL EN. Since the transport of heat, mass and momentum show many similarities, throughout the course problems from all three transport mechanisms are solved.

Author:Vudozahn Kazrahn
Country:Sweden
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):8 November 2010
Pages:423
PDF File Size:12.6 Mb
ePub File Size:8.1 Mb
ISBN:741-6-23743-650-5
Downloads:59455
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MeshicageNu zal de temperatuur in het centrum van het ei het laatst gaan stijgen. De grafieken bevatten geen eivormige voorwerpen, dus we zullen het moeten doen met een bol als modelvoorwerp. Eventueel kunnen we de berekening herhalen met een cilinder, om een idee te krijgen van het verschil. Voorwaarde De voorwaarde om de Fourier-grafiek te mogen toepassen, is dat de temperatuur op de rand van het voorwerp constant moet zijn.

In het geval van het ei in het kokende water mogen we dat wel aannemen, want het borrelende water zorgt voor een goede warmteoverdracht. Een paar voorbeelden om de voorgaande cryptische zin te verduidelijken: 1. Op dezelfde manier kunnen gemiddelde temperaturen bepaald worden: 1. In de bovenste figuur dringt warmte van links in, en is er aan de rechterkant een isolatielaag.

Dan is de afgeleide van het temperatuurprofiel aan de rechterkant nul, want er is geen warmtetransport. Voor het warmtetransportproces in het linkerdeel maakt het dus niet uit welke van beide situaties er in werkelijkheid is.

We kunnen de bovenste situatie dan ook modelleren zoals de onderste. Let op: in dat geval moet voor de lengteschaal de nieuwe, dubbele dikte worden ingevuld. Figuur 7. Indringing met isolatielaag boven : modelleren als dubbele laag met dubbelzijdige indringing onder. Vraagstukken Asbest "When John entered the empty room, he found a hot iron on an asbestos plate of 1 cm thickness. He lifted the plate which proved still to be cold on the underside.

He decided that somebody had been in the room less than 5 minutes ago and ordered his men to search the apartment. Als je nog niets merkt, zoals John, moet de indringdiepte dus kleiner zijn dan de dikte van het materiaal. De blikken hebben een diameter en een hoogte van 12 cm. Schets de temperatuurverdeling in en om het blik op het moment dat de temperatuur in het midden van de blikinhoud net gaat stijgen. Verwaarloos ook de warmteweerstand in de stoom zelf, want dat hebben we nog niet gehad Neem aan dat voor de beginperiode de lucht als een isolator mag worden beschouwd en de temperatuur van de thee niet daalt.

Dit is de temperatuur die de huid nog net gedurende 4 seconden kan verdragen. Als de glas twee keer zo dik zou zijn, hoe verandert dan de tijd totdat de buitenkant een bepaalde temperatuur bereikt heeft? Kubus Een kubus inhoud 1,0 liter koelt af, waarbij de warmteweerstand geheel binnen de kubus ligt.

Na een bepaalde tijd is het verschil tussen de temperatuur in het centrum van de kubus en die van de omgeving een factor 10 afgenomen. Convectie van stof zal later aan de orde komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de gasvlam onder de bodem van een ketel waarin water verhit wordt: de snelheid van het gas in de vlam bepaalt de snelheid van het warmteoverdrachtsproces. Bij vrije convectie wordt de convectie bepaald door de overgedragen warmte. Een voorbeeld is de warmteoverdracht in het water boven de bodem van dezelfde ketel.

Door het contact met het warme oppervlak krijgt het water een hogere temperatuur en daardoor een lagere dichtheid, waardoor dit water zal gaan stijgen. Daardoor wordt er nieuw, kouder water aangevoerd dat in contact komt met de bodem. De stroming wordt dus bepaald door de warmteoverdracht, en warmteoverdracht weer door de stroming.

BIBLIA ANOTADA SCOFIELD PDF

Fysische transportverschijnselen I

.

BERSANI INTIMACIES PDF

Fysische transportverschijnselen

.

DISCRETE MATHEMATICS BY ANJANA GUPTA PDF

FYSISCHE TRANSPORTVERSCHIJNSELEN PDF

.

Related Articles