AREI REGLEMENT PDF

Studies on occupational exposure 2. Bij elke leiding van een bepaalde doorsnede horen automaten of zekeringen met een maximale waarde. In Belgium, there is nowadays no regulation concerning a restriction to build a new house. Sincewe have fought to ensure that production is accelerated and increased, further expressing relement at the regement for AREI as an indicator that Europe is taking steps to deliver on commitments for implementation.

Author:Taugor Zolojind
Country:Maldives
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):23 December 2009
Pages:29
PDF File Size:15.18 Mb
ePub File Size:6.89 Mb
ISBN:651-9-32099-960-4
Downloads:53423
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:JuzilkreeHet vervangt het huidige AREI vanaf 1 juni Het nieuwe AREI is ook van toepassing op verschillende soorten installaties: productie, transmissie, distributie, gebruik, binneninstallatie, buiteninstallatie, tijdelijk, Het nieuwe AREI bestaat uit 3 thematische boeken.

Elk boek bevat een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor die installaties: Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning; Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning; Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. Wat is het toepassingsgebied van het nieuwe AREI? Waarom deze verandering? Om aan de verschillende verwachtingen van de gebruikers over de veranderingen aan het huidige AREI te voldoen, werd beslist om de structuur van het huidige AREI volledig te herzien.

De herstructurering beoogt als eerste fase van het werk: de leesbaarheid van het huidige AREI verhogen en de gebruiksvriendelijkheid van het huidige AREI verbeteren; thematische boeken op te stellen voor het publiek van het huidige AREI; de structuur ervan op basis van een compilatie van verschillende Europese normen te enten; de inhoud van het huidige AREI te hernemen, terwijl de verbeteringen die in de werkgroepen werden gekregen, reeds worden aangebracht.

De wijzigingen die aan de inhoud van het huidige AREI werden aangebracht betreffen onder andere de voorzorgsmaatregelen tegen brand, de controles, de bestaande installaties, enz. Wat met de bestaande installaties? Het deel 8 van elk boek betreft de bestaande installaties waarop het nieuwe AREI van toepassing is en de afwijkende voorschriften die van toepassing zijn voor die bestaande installaties. Voor de bestaande installaties waarop het vorige AREI van toepassing is, blijven de inbreuken vermeld op het laatste verslag van controle van toepassing.

Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de termijn die op het laatste verslag van controle vermeld is. Tot 31 mei is alleen het huidige AREI van toepassing op elektrische installaties!

ANSI NSPI 5 2003 PDF

Algemeen Reglement op de elektrische installaties

.

LISTINO PREZZI ROLEX 2011 PDF

Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI)

.

DARIUSZ RATAJCZAK TEMATY NIEBEZPIECZNE PDF

.

Related Articles