BINNENVAART POLITIEREGLEMENT PDF

Hier kunt u gratis het BPR downloaden. Er wordt van iedere Nederlander verwacht dat men de wet kent. Dat is op het water ook zo. Om nou het hele Binnenvaartpolitiereglement uit je hoofd te leren is geen optie. Daarom is er een plicht om het reglement aan boord te hebben, zodat u in precaire situaties het betreffende reglement kunt raadplegen. Er is een soort ontsnappingsluik ingebouwd, dat is artikel 1.

Author:Nikree Vilabar
Country:Albania
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):15 June 2016
Pages:27
PDF File Size:11.49 Mb
ePub File Size:6.27 Mb
ISBN:461-4-91608-764-5
Downloads:31666
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DokoraDeze verplichting geldt niet voor open boten, waterscooters, surfplanken etc.. Geheel bijgewerkte tekst van het Binnenvaartpolitiereglement BPR , compleet met de optische tekens, de verkeerstekens en de markeringen in kleur.

Zo staan hierin de borden en overige verkeerstekens vermeld, de te voeren verlichting, tekens en geluidsseinen voor vaartuigen, en de voorrangs- en uitwijkregels op het water. Het B. Het is voor het laatst op 1 juli grondig gewijzigd. In en zijn kleinere wijzgingen doorgevoerd. Begin zijn diverse wijzigingen doorgevoerd zoals de verplichting voor AIS op grote schepen.

De 26e druk bevat de laatste wijzigingen. Het BPR geldt voor iedereen en voor elk vaartuig, zowel voor de beroepsvaart als voor de recreatievaart inclusief roeiboten en surfplanken. Hier geldt het Rijnvaartpolitiereglement. De Westerschelde en haar mondingen. Hier geldt het Scheepvaart Reglement Westerschelde. Het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Hier geldt het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

De Eemsmonding zoals vermeld in het Eems-Dollardverdrag en de wateren, die zeewaarts van de lijn vermeld in het tweede lid van artikel 2 van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement liggen. Deze lijn loopt min of meer langs de Nederlandse Noordzeekust en de Waddeneilanden.

In het werkingsgebied van het reglement moet elk schip een bijgewerkt exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitiereglement aan boord hebben.

Een exemplaar dat via een elektronisch middel op ieder moment geraadpleegd kan worden is eveneens toegestaan. Uitgezonderd van de verplichting het reglement aan boord te hebben zijn grote schepen zonder bemanningsverblijf en kleine open schepen BPR Artikel 1. Let op: Alleen bij Vaarwinkel. De download is een gecomprimeerde map die u op uw pc of Mac kunt downloaden en uitpakken.

Het PDF bestand kunt u dan op uw laptop, tablet of smartphone zetten. De download versie is ook los te bestellen

CACING TANAH LUMBRICUS RUBELLUS PDF

Binnenvaartpolitiereglement

.

AUTOSYNC ERDAS PDF

Binnenvaart Politiereglement

.

Related Articles