COMPUTERSYSTEMEN EN EMBEDDED SYSTEMEN PDF

Omschrijving Auteurs Omschrijving Computersystemen en embedded systemen biedt een gedegen basiskennis op het gebied van computertechnieken waarbij ook embedded systemen aan de orde komen. Daarnaast worden andere belangrijke systemen en technieken besproken zoals digitale techniek, AD-DA conversie, DSP, bussystemen, transmissietechnieken o. NET technologie. Verder komen veldbussen, automatisering van productiesystemen, security, datacompressie, virtualisatie, cloud computing en praktijkvoorbeelden van bv. Wijzigingen ten opzichte van de vorige druk Deze herziene vierde druk is volledig geactualiseerd, met onder andere aandacht voor the internet of things. Op de bijbehorende website is extra materiaal beschikbaar, waaronder: Powerpoint-presentaties per hoofdstuk die alle figuren van het boek bevatten; meerkeuze vragen; antwoorden op de vragen en opgaven van het boek.

Author:Akijin Baktilar
Country:Hungary
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):7 August 2011
Pages:382
PDF File Size:3.78 Mb
ePub File Size:19.9 Mb
ISBN:726-6-98625-979-7
Downloads:70230
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkinokazahnAlle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele druk fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur s , redacteur en en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent.

While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences. Omdat computers meestal niet op zichzelf staan maar in een netwerk opereren, is ook de nodige aandacht aan datacommunicatie en netwerken geschonken. De inhoud beperkt zich niet tot een bepaalde klasse van computers, maar probeert steeds een zo breed mogelijke blik te bieden.

Veel concrete voorbeelden komen uit de wereld van de personal computer, omdat de meeste lezers daar wellicht zelf ervaring mee hebben. Voor embedded systemen hebben we herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven gekozen. Dit boek is prima te gebruiken bij een cursus Inleiding computerarchitectuur daarnaast biedt het een goede basis voor lezers die zich willen verdiepen in de technologie van embedded systemen.

Het kan als leidraad of naslagwerk dienen. Het boek is ook geschikt voor zelfstudie. Met vraagstukken aan het eind van ieder hoofdstuk kan de lezer zijn opgedane kennis testen. Deze geheel herziene druk is volledig geactualiseerd, met onder andere aandacht voor security, datacompressie, virtualisatie, cloud computing en praktijkvoorbeelden van bv. Er bestaan, afhankelijk van wat de lezer wil leren, verschillende leertrajecten door dit boek, die bepaalde onderwerpen meer of minder belichten.

Het hoeft dus niet perse van voren naar achteren doorgewerkt te worden en sommige onderdelen kunnen worden overgeslagen zonder dat de rest van het boek onbegrijpelijk wordt. Een drietal zwaartepunten zal ik hier schetsen: 1. Embedded systems Bedoeld voor lezers die kennis van embedded systems en computerarchitectuur willen opdoen: hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18 en De helicopterview Voor lezers die een brede blik op de computer- en netwerktechnologie willen hebben: hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15, 17 en De netwerktechnologie Die gedeelten van het boek die met datacommunicatie en netwerken te maken hebben: hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 10, 15, 17 en Natuurlijk blijft altijd de mogelijkheid bestaan het hele boek van A tot Z door te nemen of een eigen selectie van de onderwerpen te maken.

Het probleem met computerboeken is dat ze meestal verouderd zijn op het moment dat de drukinkt droog is. Dit probleem heb ik op twee manieren proberen te omzeilen.

Ten eerste behandel ik concepten en technieken die al geruime tijd hun waarde bewezen hebben en probeer niet te specifiek op numerieke gegevens over de laatste stand van de techniek in te gaan. Het noemen van zaken als snelheden is echter niet geheel te vermijden.

Ook verdienen nieuwe ontwikkelingen hun plaats in dit boek. Voor concrete voorbeelden wijk ik vaak uit naar iii 5 Voorwoord kleine computers met het idee dat de lezer zelf wel in staat is een schaalvergroting toe te passen.

Een 8-bits computer verschilt qua werking niet essentieel van een systeem met een bits databus. De plaatjes worden wel overzichtelijker door deze schaalverkleining. De tweede manier om dit boek actueel te houden is ondersteuning via internet. Relevante artikelen, documentatie, uitwerkingen van opgaven en leertrajecten zal ik via internet beschikbaar stellen, waar nodig met verwijzingen naar hoofdstukken uit dit boek. Vooral de uitwerkingen van en een aanvulling op de opgaven uit dit boek kunnen voor zelfstudie nuttig zijn.

Voor docenten zijn o. Het aanvullende materiaal is beschikbaar via de pagina bij dit boek op Rest mij nog iedereen te bedanken die op de een of andere wijze aan de totstandkoming van dit boek heeft bijgedragen. In het bijzonder wil ik mijn collega Peter Kramer bedanken voor de vele informatieve gesprekken die we over embedded systemen gevoerd hebben.

Eerst gaan we in op de begrippen analoog en digitaal. Vervolgens komt de twee-eenheid hard- en software aan bod. Als laatste onderwerp gaan we kijken waar en hoe computertechnologie zoal wordt ingezet. Bekijk de analoge en digitale klok van figuur 1. De analoge klok heeft een wijzerplaat en de wijzers geven het tijdstip aan. De digitale klok geeft een getal dat een maat is voor de tijd.

Een analoog meetinstrument heeft meestal een schaal met daaraan gekoppeld een wijzer of iets dergelijks. Een tweede voorbeeld is een thermometer zie figuur 1.

Een schaal geeft aan wat de temperatuur is. De digitale tegenhanger geeft als resultaat enkel een getal. Bij computers blijken deze getallen uit het tweetallig stelsel te komen. Dit wordt vaak populair vertaald naar de uitspraak dat een computer maar tot twee kan tellen. Dat is natuurlijk onzin, mensen die het tientallig stelsel gebruiken kunnen wel degelijk verder tellen dan tien, zeker als bijvoorbeeld over salaris onderhandeld wordt.

De elektronica, de computerkast en allerlei mechanische onderdelen van een computer behoren tot de hardware. Software is de programmatuur. Een diskette of cd-rom, die zelf vanwege zijn tastbaarheid tot de hardware behoort, kan wel software bevatten. Deze twee kunnen niet zonder elkaar. Een computersysteem zonder software is zinloos. Een programma zonder computer heeft ook weinig nut. De analogie met een boek gaat hier aardig op.

Papier en drukinkt waarmee letters en afbeeldingen zijn gedrukt, vormen de hardware. De software is het verhaal of de inhoud van het boek. Net zoals een schrijver auteursrecht op een verhaal heeft, heeft de softwareontwikkelaar auteursrecht op zijn product.

Wat hierbij ook sterk meespeelt, is het feit dat veel mensen zich niet echt schuldig voelen als ze van een collega een kopietje van een, zoals men dat noemt, leuk softwareprogramma maken. Ook bij deze software horen auteursrechten. Soms is software al in elektronische componenten ingebakken.

In dat geval spreekt men vaak van firmware. Deze ingebouwde software bestuurt bijvoorbeeld allerlei elektronische apparatuur. De computerrevolutie is begonnen met de komst van de microprocessors in het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Computers werden klein en goedkoop. Allerlei toepassingen die weliswaar mogelijk waren maar voorheen veel te duur, werden met de microprocessor realiseerbaar.

We zullen eens kijken waar we computers zoal tegenkomen en beginnen gewoon bij huis. Deze pc kan voor spelletjes, tekstverwerking, hobby, en communicatie met andere computers gebruikt worden. Voor spelletjes zijn overigens ook speciale spelcomputers te koop, die voor beeldweergave een tv gebruiken en onder meer daardoor wat goedkoper zijn dan een pc. Deze systemen worden wel gemakkelijk als computer herkend. Anders ligt het bij elektronische apparatuur en huishoudelijke apparaten.

Niet iedereen beseft dat hiervan de besturing en bediening met weliswaar kleine computersystemen, ook wel microcontrollers genaamd, gebeurt. Ook in de moderne auto is de microcontroller binnengedrongen en speelt een rol bij het goed laten functioneren 2 11 Hoofdstuk 1 - Inleiding van de motor en allerlei in de auto verwerkte beveiligings- en diagnosesystemen. In de transportwereld is de computer onder meer bekend als de automatische piloot in vliegtuigen. Het spoorwegnet wordt met computers geregeld en beveiligd en natuurlijk treft men ook computersystemen aan op schepen.

Het autonavigatiesysteem is een gespecialiseerde computer die met behulp van spraak en beeld de bestuurder helpt bij het vinden van de eindbestemming. In de industrie heeft de computer zijn weg gevonden voor de automatisering en besturing van productieprocessen.

In ziekenhuizen wordt geavanceerde apparatuur bestuurd met computers of maakt men gebruik van computertechnologie om deze te kunnen laten functioneren. Het klimaat in grote gebouwen wordt geregeld met gebouwbeheersystemen die ook weer microcomputers gebruiken voor het verzamelen van meetgegevens en het bijsturen van de diverse beheersystemen. Natuurlijk is de computer ook ingezet in militaire installaties en intelligente wapensystemen.

Naast het gebruik in wapensystemen vinden we ook computers die informatie versleutelen om te voorkomen dat buitenstaanders deze informatie kunnen bereiken. Eventueel onderschepte versleutelde informatie van de vijand kan weer met computers onderzocht worden om een geheime boodschap te reconstrueren. Dit kraken van codes was tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke drijfveer voor het ontwikkelen van speciaal op deze taak gerichte geautomatiseerde systemen.

Wereldwijd zijn computers in netwerken gekoppeld voor uitwisseling van gegevens tussen allerlei verschillende computersystemen.

Deze ontwikkeling, bekend onder de naam internet, is in de jaren zestig van de vorige eeuw begonnen als militaire toepassing, maar is inmiddels in veel huiskamers binnengedrongen. Naast het vinden van informatie via internet websurfen , het uitwisselen van gegevens , chatten , zien we steeds meer toepassingen die met internettechnologie gerealiseerd worden.

De computersystemen worden juist door de verbinding met internet veelzijdiger en krachtiger. De mogelijkheden van internet blijven nog steeds toenemen. Cloudcomputing is daar een aansprekend voorbeeld van. Daarnaast zorgen smartphones ervoor dat iedereen overal internettoegang heeft. Natuurlijk blijft de mens als gebruiker van de informatiesystemen bepalen op welke wijze ze worden ingezet. Een kwaadwillend regime dat lak heeft aan privacy zou kunnen besluiten alle burgers vanaf de geboorte van een RFID-tag te voorzien.

Een dergelijk plan zou naar men mag hopen de nodige weerstand ondervinden. De techniek biedt mogelijkheden, het is aan ons haar op een goede manier in te zetten. Ook bekijken we in vogelvlucht de werking van computers in het algemeen en zullen aan de hand van wat voorbeelden een aantal specifieke computergerelateerde begrippen leren kennen.

We eindigen met beschouwingen over computernetwerken, embedded systemen en software. In veel huishoudens is dit een gebruiksvoorwerp, vergelijkbaar met televisie of andere elektronische apparatuur.

De pc is veelzijdig en kan voor allerlei taken ingezet worden, maar meestal is de toepassing in de huiselijke sfeer spelletjes spelen, internetten of het doen van administratieve taken zoals tekstverwerking en aanverwante toepassingen spreadsheet voor berekeningen en database voor gegevensopslag.

De veelzijdige inzetbaarheid danken pc s en eigenlijk computers in het algemeen aan het feit dat het programmeerbare systemen zijn. Een programma bepaalt de werking.

COPLAND APPALACHIAN SPRING SCORE PDF

Computersystemen en embedded systemen

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele druk fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden de auteur s , redacteur en en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvolledigheden. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the publisher s prior consent. While every effort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences. Omdat computers meestal niet op zichzelf staan maar in een netwerk opereren, is ook de nodige aandacht aan datacommunicatie en netwerken geschonken.

FEDRO PLATON GREDOS PDF

Computersystemen en embedded systemen (vierde druk)

.

HCNW4503 PDF

.

Related Articles