DERMATITIS ACNEIFORME PDF

Es una inflamacin crnica de la unidad pilosebcea de la cara y de la parte superior del trax. Se estima que el acn afecta a un gran nmero de los jvenes del mundo, cifra que lo ubica sin lugar a dudas como la enfermedad a la piel ms prevalente, a la que hay que prestar atencin. Causas, incidencia y factores de riesgo Las erupciones acneiformes participan de algunas de las caractersticas del acn vulgar, pero difieren en otros aspectos. Entre ellas se encuentran el acn neonatal, presente en el recin nacido y en los primeros meses de vida; el acn excoriado, producido por la manipulacin compulsiva de las lesiones de un acn vulgar; el acn por frmacos; el acn ocupacional ocasionado por el uso de productos industriales; el acn por cosmticos; el acn estival que aparece en pacientes acnicos tras la exposicin al sol; el acn conglobata, forma clnica intensamente inflamatoria, y el acn fulminante, forma grave e infrecuente de acn causada por una respuesta inmunolgica frente al P. Entre los procesos asociados se encuentran la hidrosadenitis supurativa y el lupus miliar. La hidrosadenitis supurativa, tambin llamada acn inversa, es una enfermedad supurativa crnica y cicatricial de los folculos pilosebceos de las zonas cutneas que poseen glndulas apocrinas axilas, mamas, regin perianal que se afectan secundariamente.

Author:Voodoozuru Vuzahn
Country:Romania
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):18 March 2010
Pages:11
PDF File Size:2.1 Mb
ePub File Size:3.63 Mb
ISBN:856-1-11283-238-2
Downloads:92162
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GaraEGFR remmers bestaan in de vorm van parenteraal toegediende monoklonale antistoffen cetuximab, panitumumab, zalutumumab , en als orale tyrosinekinase-inhibitoren specifiek voor EGFR gefitinib, erlotinib of niet-specifiek voor EGFR lapatinib, vandetanib. Zie voor meer details over EGFR-inhibitoren onder acne medicamentosa. Enkele specifieke targeted therapies worden hieronder beproken om een beeld te geven van de diversiteit aan huidreacties.

Zie voor een compleet overzicht het Farmacotherapeutisch Kompas dat is ook de bron van onderstaande informatie of de tabel cutane bijwerkingen van oncologische medicatie. Remt de intracellulaire fosforylering van de epidermale groeifactorreceptor EGFR of HER1 , wat leidt tot blokkade van de verdere signaaltransductie en zo tot cytostase of apoptose.

Het wordt gebruikt bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd EGFR-positief niet-kleincellig longcarcinoom NSCLC en in combinatie met gemcitabine bij gemetastaseerd pancreascarcinoom.

Keratoconjunctivitis sicca, conjunctivitis. Vemurafenib wordt gebruikt als monotherapie bij volwassenen met een inoperabel of gemetastaseerd melanoom dat positief is voor de BRAF Vmutatie. Er zijn veel cutane bijwerkingen die kunnen optreden bij vemurafenib. Hoofdpijn, smaakstoornis. Verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie.

Spierpijn, gewrichtspijn, rugpijn, pijn in ledematen. Vermoeidheid, koorts, perifeer oedeem, asthenie. Aangezichtsverlamming, duizeligheid. Verhoogd ALAT, alkalische fosfatase en bilirubine. Toxische epidermale necrolyse, Stevens-Johnsonsyndroom. Perifere neuropathie. Occlusie van een vena retinae. Verhoogd ASAT, leverschade. De afdeling Dermatologie van het LUMC heeft een handige zakkaart gemaakt behandeladvies huidreacties vemurafenib met de belangrijkste cutane bijwerkingen van vemurafenib inclusief de behandeling er van.

Cutane bijwerkingen: huiduitslag o. Droge mond, cheilitis, stomatitis, ulceratie van de mond, oesofagitis, keelpijn, dysfagie. Ooglidoedeem, conjunctivitis, oogbloeding, toegenomen traanafscheiding, droge ogen, troebel zicht. Bindt aan het intracellulaire eiwit FKBP In vitro veroorzaakt temsirolimus bij hoge doses ook in afwezigheid van FKBP complete celgroeiremming.

Het anti-angiogene effect van temsirolimus is het gevolg van de verminderde aanmaak van hypoxie-inducerende factoren HIF in tumorcellen. Hierdoor wordt onder andere de productie van VEGF en het vooral bij niercelcarcinoom actieve proces van vaatvorming in de tumor verstoord.

Veneuze trombo-embolie, tromboflebitis. Mucositis, pijn in de mond, gingivitis, stomatitis, aften. Aldus verlaagt het de hoeveelheid vasculaire endotheliale groeifactor VEGF en remt het de groei en proliferatie van tumorcellen, endotheelcellen, fibroblasten en gladde spiercellen van bloedvaten. Afinitor wordt gebruikt bij gevorderd niercelcarcinoom, inoperabele of gemetastaseerde goed of matig gedifferentieerde neuro-endocriene tumoren van pancreatische oorsprong, en HER2-negatief mammacarcinoom.

Ook het immunosuppresivum sirolimus Rapamune dat in creme vorm werkt bij angiofibromen in het gelaat is een mTOR inhibitor. Droge mond, pijn in de mond, gingivitis, stomatitis. Cellulitis, diepveneuze trombose. Conjunctivitis, ooglidoedeem. De voeding kan tijdelijk worden aangepast naar gepureerd. Vanaf matig ernstige reacties graad II bestaat de behandeling uit orale tetracyclines gedurende 3 maanden. Voor ernstige reacties graad III kan de dagdosis tijdelijk verdubbeld worden.

Referenties Zorginstituut Nederland. Farmacotherapeutisch Kompas

AFRAMOMUM DANIELLI PDF

Dermatitis Acneiforme

De injecties werden gegeven met een doseringsinterval uiteenlopend van drie dagen tot een maand. De tijd tussen de aanvang van het gebruik van vitamine Binjecties en het optreden van de huidreactie bedroeg 10 dagen tot een maand. In sommige gevallen betrof het combinatiepreparaten die ook vitamine B6 pyridoxine bevatten. Comedonen en cysten zijn meestal niet aanwezig. Opvallend is het monomorfe karakter van de huidreactie, veel papels en pustels zijn in precies hetzelfde stadium van ontwikkeling. De literatuur is niet eenduidig over de lokalisatie: zowel het gezicht voorhoofd, wangen, kin als de romp borst en schouders worden genoemd. Kenmerkend is verder dat de klachten vaak ontstaan op een voor acne ongebruikelijke leeftijd bij personen die in hun puberteit geen acne hebben gehad en het feit dat het niet alleen voorkomt bij personen met een overmatig vette huid.

CARTLEDGE SPARTA AND LAKONIA PDF

Acneiforme

.

IMOLA MICRON 2.0 PDF

Acneiform eruption

.

Related Articles