DOUANE OORSPRONGSREGELS NIET-PREFERENTIEEL PDF

De aanvrager van het EUR. De verklaring die moet worden ingevuld en ondertekend, verwijst naar eisen zoals gesteld in de wet. Dit document dient vervolgens om goederen in bijvoorbeeld een land als Zwitserland in te kunnen voeren met een verlaging of kwijtschelding van douanerechten. Dit betekent een financieel voordeel voor de klant van uw klant. De door u afgegeven leveranciersverklaring is de basis hiervoor. Uitsluitend bedrijven uit een land binnen de EU kunnen deze verklaring aan u vragen.

Author:Malarg Zulular
Country:Hungary
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):13 September 2006
Pages:23
PDF File Size:17.83 Mb
ePub File Size:2.21 Mb
ISBN:781-2-82439-491-2
Downloads:4961
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DakusDe aanvrager van het EUR. De verklaring die moet worden ingevuld en ondertekend, verwijst naar eisen zoals gesteld in de wet. Dit document dient vervolgens om goederen in bijvoorbeeld een land als Zwitserland in te kunnen voeren met een verlaging of kwijtschelding van douanerechten. Dit betekent een financieel voordeel voor de klant van uw klant.

De door u afgegeven leveranciersverklaring is de basis hiervoor. Uitsluitend bedrijven uit een land binnen de EU kunnen deze verklaring aan u vragen.

Een uitzondering hierop is Turkije. Wat kunt u doen om bij navraag, zelf de oorsprong van de geleverde goederen aan te tonen? Als u de goederen importeert van buiten de EU bedenk dan van te voren of u de goederen door gaat leveren.

Wat als u de goederen heeft geproduceerd? Zijn het producten die overduidelijk de oorsprong hebben binnen de EU? Denk hierbij aan vlees, vis of landbouwproducten. Of zijn het producten die zijn samengesteld uit meerder onderdelen en die diverse bewerkingen hebben ondergaan?

Per product of productgroep moet dan op basis van de HS code Harmonized System worden vastgesteld wat de oorsprong van het eindproduct is. Dat is afhankelijk van het bestemmingsland. De eisen zijn vastgelegd in het bijbehorende Protocol. Leveranciersverklaring voor CvO-certificaat Let op!

Voor een CvO-certificaat geldt een andere leveranciersverklaring, namelijk de Leveranciersverklaring van Oorsprong Suppliers Declaration of Origin.

DISPLASIA CONGENITA ANCA PDF

7.00.00 Niet-preferentiele oorsprongsregels

Afspraken in het kader van de oorsprong en de herkomst van goederen met landen of groepen landen worden gemaakt door de EU. Met herkomst wordt bedoeld de positie die het goed inneemt ten opzichte van het douanerecht. We noemen dat ook de status van een goed. Met oorsprong wordt aangegeven waar een product gemaakt geproduceerd is. Het kan echter ook zo zijn dat een product in meer landen gemaakt is. In die situatie zijn er regels uit welk land het verkregen product van oorsprong is. De oorsprongsregels die op de overeenkomsten betrekking hebben, zijn opgenomen in zogenoemde oorsprongsprotocollen bij de betreffende overeenkomsten.

CP7201 SYLLABUS PDF

Leveranciersverklaringen voor goederen van niet preferentiƫle oorsprong

Een Duitse fabrikant maakt een product uit twee grondstoffen. De Duitse fabrikant levert de goederen aan een afnemer in Mexico. Op grond van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Mexico kan bij de invoer in Mexico aanspraak worden gemaakt op een geheel of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten als de goederen van Europese oorsprong zijn. Daartoe zal de Duitse fabrikant moeten beoordelen of zijn goederen van Europese oorsprong zijn. Dat doet hij aan de hand van de oorsprongscriteria in de betreffende vrijhandelsovereenkomst, en moet hij vaak de oorsprong kennen van de producten die hij als grondstof heeft gebruikt. Om die reden vraagt de Duitse leverancier aan zijn toeleveranciers, om een verklaring af te geven over de oorsprong van de goederen die zij aan hem hebben toegeleverd. En dat brengt ons bij de vraag; waarom is de inhoud van een leveranciersverklaring belangrijk?

Related Articles