HUMOR SUROBOYOAN JILID 4 PDF

Muntiyadi pethuk ambek Gempil koncone sing dines ndhik angkatan darat. Tibake Gempil iku saiki sikile sing kiwo yo dingklang pisan, ambek tangane sing tengen tibake yo tughel digenti cathoke bakul beras. Sing luwih nemen maneh, motone gempil kari sing kiwo. Moto sing tengen wis cumplung ditutupi kain ireng malih koyok bajak laut.

Author:Moogujora Vusida
Country:Andorra
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):13 October 2011
Pages:402
PDF File Size:13.82 Mb
ePub File Size:4.1 Mb
ISBN:445-1-71176-839-8
Downloads:36166
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GuzshuraSudjak pamitan ambek bojone kate tuku rokok sedhiluk. Mari tuku rokok, dhadhak Sudjak kepethuk bekas pacare biyen. Gak keroso enak-enak sir siran dhadhak wis jam rolas bengi. Aku njaluk wedhakmu sithik. Mari njaluk wedhak, Sudjak pamitan mulih. Pas didhelok, tangane Sudjak putih kabeh. Mene sampek konangan karambol maneh awas koen yo!!! Aku Kusen ning. Cacakmu onok ta? Mari ngono arek loro malih asik ngobrol ambek ngenteni Cak No mulih. Pikire bojone Cak No, mek disun thok ae, gak kiro konangan, opo maneh jamane krismon lak lumayan ta.

Mari ngesun, Kusen ngekekno dhuwike. Pikire bojone Cak No, yo gak opo-opo se, paling mek diluk koyok mau. Mari ngesun, Kusen ngetokno satus ewu maneh. Bojone Cak No sueneng gak karuan, "Sing iki pisan cak Mari ngono Kusen terus pamitan alasane kesuwen ngenteni Cak No gak teko-teko soale katene arep onok urusan liyo. Gak sui, Cak No mulih.

Jarene kate nyaur utang rong atus ewu, wis dibayar ta?. Arek telu iki wis sui koncoan apik, cumak sayang Kelik wonge rodhok ndlahom sitik. Sui-sui arek telu iki mangkel kate melok-melok. Menene temenan, jam loro awan bosse wis mulih. Langsung ae arek telu iku melok amblas.

Munawar gak mulih tapi langsung nang bengkel mbenakno sekok sepeda montore. Lek Sapari mek salin thok terus budhal mancing. Kelik thok sing mulih omah, langsung njujug kamar.

Lawang kamare dibukak alon-alon, karepe kate ngageti bojone. Dhadhak malah Kelik dhewe sing kaget. Masalae pas lawange dibukak Kelik ndhelok bojone lagek turu ambek bosse.

Mari ndhelok ngono, Kelik nutup lawange maneh alon-alon terus minggat. Menene Sapari ngejak mulih gasik maneh, "Lumayan rek aku wingi oleh tombro gedhe-gedhe". Kelik thok sing gak gelem "Gak wis, gathik!!!.

Kapok aku". Jare konco-koncone, onok dukun sakti jenenge Wak So sing isok mindahno lorone wong ngelairno seko ibuke ndhik bapake jabang bayi. Mergo kepingin nyenengno bojo, Turkan manut opo jare konco-koncone. Pas wis wayahe, Turkan ngeterno bojone ndhik nggone Wak So. Karo Wak So, Turkan ditakoni kiro-kiro sak piro kuate nanggung lorone wong babaran.

Gawe permulaan Turkan njaluk seprapat dhisik. Ambek Wak So, Turkan sikile dicancang tali rafia terus dikongkon cekelan amben sing kuat, soale masio mek seprapat, lorone wis gak ketulungan. Mari moco aji-aji, Wak So mulai mindahno lorone bojone Turkan sing wis tambah mules. Tibake Turkan menter gak bengok-bengok blas. Wak So bingung, cik kuate arek iki.

Malah Turkan njaluk ditambah maneh lorone. Ambek Wak So dipindahno maneh lorone sampek separo. Tibake Turkan tetep menter gak keroso loro blas. Mergo sik keroso kuat, Turkan njaluk ditambah maneh lorone sampek telung prapat. Masio bingung Wak So tetep nuruti panjaluke Turkan iku.

Tibake Turkan sik pancet menter, cumak rodhok pucet sitik. Jarene Turkan, "Wis Wak So, lorone kekno aku kabeh ae, cik bojoku gak usah ngerasakno loro blas". Mari ambekan dhowo, Wak So ngepolno tenogone gawe mindahno lorone ndhik Turkan kabeh. Gak sui ngono bayeke langsung lahir. Bojone Turkan ketok seger mergo gak loro blas, bayeke yo seger, Turkan yo sik isok mesam-mesem.

Ambek Wak So, Turkan disalami, "Hebat awakmu nak". Gak sui Turkan sak keluarga pamitan mulih. Bareng katene mlebu montor, supire Turkan digugah mueneng ae, tibake wis mati Ketap-ketip, pucet kewedhen dhewe, pas temenan aku kate mati pikire. Koen kiro aku iki PLN ta!!! Koen kiro aku iki PDAM ta!!! Mergo mangkel diriwuki terus, Sumar minggat nontok bal-balan ndhik omahe koncone.

Mulih jam loro isuk, Sumar kaget terase wis padhang. Pas wisuh ndhik jeding banyune yo wis gak amber maneh. Sumar yo ndhelok lek jerigen lengo gase wis diisi full. Mari ngono onok arek lanang ngguanteng teko. Aku yo cerito lek lampuku pedhot, kranku bocor, lengo gasku entek, bojoku purik. Sampeyan kiro aku iki Pabrik Roti ta!!! Mari mbayar, Wonokairun mulih katene ngumbah kucinge.

Sisuke, Wonokairun teko maneh ndhik tokone Bunali kate tuku rokok. Sampeyan iku tak kandhani gak percoyo. Jare arek-arek sampeyan wis rabi ping telu. Yo tah?

Tapi bojoku wis tebhal kabeh. Matine mergo tak gibheng. Wong-wong sing katene andhok mesti ndhelok Wonokairun. Onok sing sakno, onok sing kudhu ngguyu, onok sing ngiro wong gendheng, yo onok sing cuek ae. Gak sui Bunali teko katene andhok pisan. Bareng ndhelok Wonokairun koyok ngono langsung gak mentolo. Pertama Wonokairun isin-isin gak gelem, tapi mari dibujuk-bujuk akhire gelem.

Mari mangan warek, Bunali ngejak Wonokairun ngobrol. Lek gak, lha lapo tak belani ndhodhok sarungan sak uwen-uwen. Wis oleh iwak piro Sampeyan? Pas katene mbayar, Wonokairun ditakoni kasire. Pas katene mbayar, ditakoni maneh ambek Bunali. Wis ta, tak jamin gak bakal nyatek. Pertama Bunali rodhok wedhi, tapi mari dibujuk Wonokairun akhire Bunali kendhel.

Drijine dilebokno ndhik bolongane kerdus. Pas drijine ditarik maneh, ambune malih gak whuenak. Bunali misuh-misuh gak karuan, " Jamput, ancene wong dhobhol, lha laopo aku sampeyan kongkon ndhemok tembelek. Gak sui Bunali liwat, begitu ndhelok onok wong tuwek nangis langsung mandhek nakoni. Opo ae karinjaluk, jangan asem, rawon, brengkes, sembarang sing enak-enak pokoke. Ngono kok sik mewek ae. Lek onok sing nggudho langsung dikandhakno aku. Selain iku Pak Imron yo nduwe pembantu jenenge Soleh.

Lha Soleh iku wis suwe ngesir Romlah. Akhire Soleh oleh kesempatan. Soleh, Bapak jupukno sandal ndhik kamare Romlah cepetan". Romlah, aku dikongkon Bapak ngesun pipimu" jare Soleh. Romlah kaget lan gak percoyo, "Leh.. Engkok koen tak kandakno Bapak. Romlah gak gelem pak.

Mari ngesun pipine Romlah, Soleh njupuk sandale terus mblayu nang kamare Bapak, "Pak..

LEY 29062 CARRERA PUBLICA MAGISTERIAL PDF

Humor Suroboyo|Just For Laught

Sudjak pamitan ambek bojone kate tuku rokok sedhiluk. Mari tuku rokok, dhadhak Sudjak kepethuk bekas pacare biyen. Gak keroso enak-enak sir siran dhadhak wis jam rolas bengi. Aku njaluk wedhakmu sithik.

JQUERY DAS PRAXISBUCH PDF

HUMOR SUROBOYOAN JILID 4 PDF

Bajak Laut. Numpak Taksi. Wanita Besi. Ketinggalan Sepur SPG. Numpak Taksi 2. Sepuluh Ewu. Sayang anak.

BIOGRAFIA DE ABIMAEL GUZMAN PDF

Humor Suroboyoan - Jilid 4

Zololl Mari ngono Bunali ndhelok papan pengumumane ambruk, wah paling kenek angin, pikire Bunali maneh. Aku tak nang kamar dhiluk, wis tah pokoke aku onok kejutan gawe sampeyan. When faced with a potentially difficult situationis there a way that humor could help? Atine rodhok sedih soale pas tangi isuk bojone meneng ae gak ngucapno selamat, koyoke lali. Pikirku, arek wedhok sing bodine koyok ngene paling banter taripe seket ewu. Aku yakin sakjane awakmu iki penyelundup, gak mungkin awakmu isok sugih koyok ngene. Bareng diparani tibake malinge semaput, awake pucet, peok, ambune basin, ambek dhodhone abhang kabeh.

DESCARGAR ASSIMIL EL NUEVO FRANCES SIN ESFUERZO PDF

.

Related Articles