KATODIK KORUMA PDF

Инспекция измерений катодной защиты Катодная защита - это метод защиты металла. Как правило, металлы разъедают при контакте с водой или воздухом. Это особенно серьезный риск для металлических труб в воде или под землей. Большое количество методов защиты было разработано, чтобы не разъедать материал этих труб. Методы катодной защиты все чаще используются в буровых установках.

Author:Juzilkree Arashiran
Country:Namibia
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):19 October 2007
Pages:490
PDF File Size:3.99 Mb
ePub File Size:20.53 Mb
ISBN:843-9-44544-391-3
Downloads:51157
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DijoraMetallerin byk bir ksm su ve atmosfer etkisine dayankl olmayp normal koullar altnda bile korozyona urayabilir. Btn metaller doada mineral olarak bulunduklar hale dnmek eyilimindedir. Doada bulunan mineraller, sz konusu metalin en dk enerji tayan bileii yani en stabil halidir. Bu mineraller zel metalurjik yntemlerle ve enerji harcanarak metal haline getirilir.

Ancak metallerin ou element halinde termodinamik olarak stabil deildir. Uygun bir ortamn bulunmas halinde zerinde tam olduklar kimyasal enerjiyi geri vererek yeniden minimum enerji tayan stabil bileikler haline dnmek isterler. Bu nedenle korozyon olaylar enerji aa kararak kendiliinden yrr. Baz soy metaller hari teknolojik neme sahip btn metal ve alamlar korozyona urayabilir.

Demirin doada en ok rastlanan minerali hematit ad ile bilinen Fe2O3 dr. Bu mineral yksek frnlarda kok kmr ile yksek scaklkta reaksiyona sokularak metalik demir haline dntrlr. Elde edilen demir, sulu zeltiler iinde veya atmosfer etkisinde kendiliinden korozyona urayarak pas denilen korozyon rnlerini oluturur.

Pasn bileimi de esas olarak hematit mineraline benzer ekilde demir hidroksit ve demir oksitten oluur. Korozyon reaksiyonunun yrtc kuvveti, reaksiyon srasnda aa kan enerji yani serbest entalpi azaldr. Termodinamik olarak, bir reaksiyonun kendiliinden yrmesi iin, reaksiyon serbest entalpi deiiminin mutlaka negatif olmas gerekir. Buna gre herhangi bir metalin belli bir ortamda korozyona urayp uramayaca, serbest entalpi deiiminin iaretine baklarak kolayca anlalabilir.

Eer serbest entalpi deiiminin iareti pozitif ise , metalin sz konusu ortamda korozyona uramayaca kesin olarak sylenebilir. Bunun tersi , yani serbest entalpi deiiminin negatif olmas, korozyon olaynn olabileceini gsterir. Ancak baz hallerde metalin termodinamik adan korozyona uramas beklendii halde, pratikte reaksiyonun yrmedii veya nemsiz derecede yava yrmekte olduu grlr.

Bu durum kabuk oluumu ve pasifleme gibi nedenlerle reaksiyon hznn azalmasndan kaynaklanr. Pasifleme nedeniyle bir ok metalin korozyon hz pratikte nemsenmeyecek kadar kktr. Buna karlk endstrinin temel yap malzemesi olan demir ve elik sulu ortamlarda ve atmosferde korozyona dayanksz bir metaldir. Bu nedenle korozif ortamlar sz konusu olduunda, ou zaman demir yerine korozyona daha dayankl fakat daha pahal baka metal veya alamlarn kullanlmas yoluna gidilir.

Bu nedenle malzeme seiminde korozyon yannda ekonomik faktrler de gz nne alnr. Mhendislik asndan bakldnda, korozyonla mcadelinin temeli ekonomiye dayanr. Yani yeteri kadar emniyetin yannda en ucuz zmn bulunmas gerekir. Metal seiminde korozyon hzlar ile kullanlabilirlik dereceleri birlikte deerlendirilir. Ucuz metaller korozyon hzlar yksek olsa bile baz ortamlarda korozyona daha

CHIPANA VICTOR CARVAJAL DESCARGAR PDF

Katodik Koruma Yöntemi

.

MAPTEK VULCAN MANUAL PDF

KATODİK KORUMA

.

CANON A1 BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH PDF

Korozyon Olayı ve Katodik Koruma Sistemleri

.

1UND1 DOMAIN UMZUG PDF

Katodik koruma

.

Related Articles